GeoPas.cz není obyčejný katastr nemovitostí. Dozvíte se díky němu mnohem více

GeoPas.cz

Katastr nemovitostí v České republice slouží k mnoha účelům, od zdroje dat pro realitní makléře až po online náhled informací o nemovitostech. Obsahuje informace, jako je popis, soupis a geometrické a polohové určení nemovitosti a práva k ní zapsaná. Ta mohou zahrnovat omezení, jako jsou smluvní zástavní práva, soudní zástavní práva nebo věcná břemena k pozemku.

Zápis do katastru nemovitostí se provádí zápisem, záznamem, poznámkou nebo výmazem. Návrh na zápis musí být doručen místnímu katastrálnímu úřadu, aby mohl být zapsán do katastru nemovitostí. Příslušné informace o každé nemovitosti se nacházejí na listě vlastnictví (LV), který je přístupný prostřednictvím online nahlížení do kn nebo stažením v plném znění z webu. Tištěnou verzi listu vlastnictví lze zakoupit na katastrálním úřadě nebo na Czech Pointu za 50 Kč za stránku.

Kdy se vám může nahlížení do KN hodit?

Celkově lze říci, že katastrální mapa v České republice je důležitým zdrojem informací jak pro realitní profesionály, tak pro každého, kdo se zajímá o realitní trh. Poskytuje množství údajů a záznamů, které jsou nezbytné pro různé účely, od ověřování vlastníků a právního stavu až po zápis práv či omezení.

V čem se od běžného katastru liší GeoPas.cz?

GeoPas.cz vytváří komplexní obraz pro jakékoliv katastrální území i konkrétní adresy a jejího okolí. Jedná se o moderní způsob přístupu do katastru nemovitostí a získávání cenných informací z něj. Data shromážděná z různých zdrojů, propojená s územními jednotkami a následně vizualizovaná, jsou skvělým způsobem, jak poznat okolí adresy. Je to také skvělý způsob, jak se informovaně rozhodovat při koupi nebo pronájmu nemovitosti. Data lze využít k identifikaci potenciálně nebezpečných lokalit, ke kontrole dostupnosti služeb a občanské vybavenosti a k posouzení kvality životního prostředí.

Jak vypadají výstupu v praxi, se můžete podívat na této stránce pro katastrální území Jistebník.

Díky tomu všemu je GeoPas.cz skvělým nástrojem pro každého, kdo potřebuje získat přístup do katastru nemovitostí a maximálně využít jeho informace.

Publikováno: 29. 12. 2022 / Aktualizováno: 25. 02. 2023

Kategorie: Domácí finance

Autor: Lucie Vlasatá