Manipulační technika a vozíky do skladů a výrobních prostor

Prostředí skladů, průmyslových hal i velkoobchodů bývá obvykle poměrně rozsáhlé. Je tedy na místě používat různé prostředky pro manipulaci a dopravu surovin, zboží, materiálu, ale i zaměstnanců, kteří se zde musí efektivně pohybovat. Každý areál je třeba zvenčí přizpůsobit danému účelu a vybavit vhodnými bezpečnostními prvky. Pro přístup dopravních prostředků k hale nebo skladu, je třeba dbát příslušných norem a předpisů. Součástí průmyslových budov jsou obvykle rampy, které představují plošinu na úrovni plochy skladu, zvýšenou proti úrovni okolního terénu. V ČR se budují sklady ve zvýšené úrovni nad okolním terénem nebo se využívá nerovnosti terénu tak, aby železniční rampa měla požadovanou výši 1 200 mm a rampa pro nákladní automobily výšku 1 100 - 1 300 mm. Výška rampy pro nákladní automobily se přizpůsobuje předpokládaným typům automobilů, které se budou ve skladu používat. V každém případě se doporučuje zabudovat do rampy vyrovnávací můstky.

Dílenský vozík a další transportní prostředky ve skladech

Různé druhy vozíků jsou naprosto nezbytné v rámci každého velkoskladu či velkoobchodu. Některé modely však mohou nalézt uplatnění i v kancelářích, knihovnách nebo archivech. Záleží na typu vozíku či přepravníku. Zajišťují přepravu surovin a materiálů, manipulaci s nimi a ukládání, představují nejrozšířenější druhy technického zařízení pro manipulaci a skladování. Paletové vozíky jsou vidlicové vozíky pro nakládání s paletami a v posledních 30 letech se staly rozhodujícím prostředkem mechanizace. Vozíky pro rozvážení kusového zboží se liší podle účelu a užití. Ve velkoobchodech či skladech se dají využít buď univerzální plošinové vozíky nebo pak vozíky na atypický deskový či dlouhý materiál. Zatímco drobnější zboží nebo balíky lze přepravit prostřednictvím policových vozíků. Pro efektivní a flexibilní vychystávání zboží slouží různé typy vychystávacích vozíků. Některé vybrané modely lze použít i v rámci kanceláří nebo archivů na přepravu šanonů a těžkých složek s dokumenty do kancelářských skříní. Jiné vybrané kusy se hodí přímo na přepravu nakupovaného zboží v supermarketech nebo hobbymarketech. Rollkontejnery - představují praktické klecové vozíky opatřené kolečky a vybavené odnímatelnými nebo pevnými bočnicemi. Případně se skříňovou nástavbou. Vozíky jsou určeny především pro rozvážení kusového zboží, krabic a balíků. Pro usnadnění manipulace s některým typem zboží, které je třeba i zvednout do určité výšky, dobře poslouží multifunkční pojízdná přepravní plošina.

Přepravní a skladovací prostředky pro ukládání do skladových regálů

Skladovací systémy jsou komplexním řešením v rámci dodavatelko-odběratelského řetězce. Každý sklad sestává ze statické části, která je tvořena samotnou budovou, skladovací plochou, regály, nádržemi apod. Dále má dynamickou složku – což představuje vlastní manipulaci s materiálem či zbožím a zahrnuje uložení, vyskladnění, případné balení a kompletaci v rámci expedice. Nakonec je třeba zmínit informační subsystém, který zajišťuje evidenci skladovaných položek a řídí pohyb zboží ve skladu. Mezi standardní přepravní a skladovací prostředky patří ukládací bedny a přepravky, palety, kontejnery a různé typy pojízdných stojanů:

Ukládací bedny a přepravky

Přepravky svou velikostí, nosností a hmotností představují manipulační obaly pro ruční zpracování. Jsou uzpůsobeny ke stohování a mohou vytvářet větší manipulační části buď při naložení na paletu či plošinu nebo jako stoh beden či přepravek, kterým se manipuluje za pomocí speciálních vozíků.

Palety

Palety jsou určeny pro přepravu a uložení kusového materiálu, který se skládá do několika vrstev, nebo pro uložení jednoho nebo několika velkých kusů. Jsou to přepravní a skladovací prostředky uzpůsobené pro stohování a vidlicovou manipulaci, zpravidla obdélníkového, výjimečně i čtvercového půdorysu. Naložená paleta tvoří manipulační jednotku pro přepravu materiálu i pro jeho uložení.

Kontejner

Je krytý přepravní prostředek většinou ve tvaru skříně s dveřmi s objemem nad 1 m3, přizpůsobený mechanizované manipulaci a stohování. Překládá se celý včetně obsahu z jednoho dopravního prostředku na druhý.

Koloběžky usnadní pohyb zaměstnanců v rozsáhlých skladech a provozech

Pokud se zrovna nejedná o velkosklad vybavený vysokozdvižnými vozíky nebo jinými motorovými dopravními prostředky, lze používat jednoduše různé typy koloběžek. Ty nabízí možnost rychlého a snadného přesunu osob, ale i nákladu. Šetří čas a energii a pomohou s přepravou zboží díky košíku nebo i přepravní plošině připevněné přímo ke koloběžce. Bezpečné zastavení zajišťuje nožní brzda, a garantuje tak bezpečnost provozu v rámci daného pracoviště.

Publikováno: 17. 02. 2022

Kategorie: Praktické tipy

Autor: Lucie Vlasatá