Kdy pro demolici stačí ohlášení a kdy už potřebujete povolení?

Koupili jste si pozemek, na kterém je již stavba ve špatném stavu? Rozhodli jste se, že objekt nebudete rekonstruovat, ale přistoupíte k jeho demoličním pracím? Kdy bude potřeba ohlášení, a kdy povolení?

Bez povolení i ohlášení

Některé stavby dokonce ohlašovat vůbec nemusíte. Pokud se rozhodnete pro demolici objektu, který byl postaven bez toho, aniž byste o jeho stavbě kontaktovali úřady, můžete si takovou stavbu také sami zbourat, aniž byste to museli někde hlásit. Jedná se například o malé kůlny, skleník, kurník, nebo o nízký plot. Tyto stavby nemusíte nikde ohlašovat, takže úřady nebudou mít přehled ani o jejich bourání. Zde nepotřebujete vůbec žádnou návštěvu úřadu a můžete vesele bořit.

Ohlášení o demolici

V ostatních případech platí, že by měl být stavební úřad vždy informován o tom, že k demoličním pracím dochází. Ptáte se, kdy vám bude stačit pouhé ohlášení o demolici? Zde platí velmi jednoduché pravidlo. Pokud byla vaše stavba postavena tak, že při jejím budování bylo potřeba pouze ohlášení o stavbě, budete také potřebovat pouhé ohlášení o demolici. Je ale dobré vědět, že toto ohlášení je nutno na příslušný úřad doručit ještě před tím, než se do demoličních prací pustíte.

Povolení k demolici

Jiná situace nastává v případě, že byl objekt postaven na základě stavebního povolení. V tom případě bude také potřeba jej zbourat na základě povolení k demolici. Zde si od stavebního úřadu budete žádat povolení k demolici, tedy demoliční výměr. Právě tento úřední dokument, který vám vydá nejen stavební, ale i obecní úřad, dovoluje odstranění stavby. Jedná se o postup, kdy je legálně přistoupeno k demolici objektu, který je zanesen v katastru nemovitostí.

Pro zbourání některých objektů potřebujete demoliční výměr, u jiných stačí ohlášení o demolici. Oba tyto dokumenty se vždy vyřizují dříve, než k samotné demolici dojde.

Publikováno: 29. 06. 2021

Kategorie: Stavba a rekonstrukce

Autor: Lucie Vlasatá